Magazynowanie

Zlecenie usług magazynowania to idealne rozwiązanie dla firm, które nie posiadają wystarczającej powierzchni do składowania towarów, maszyn, palet, czy innych ładunków.

Nasza firma posiada powierzchnie magazynowe przystosowane do składowania zarówno ładunków mało jak i wielkogabarytowych.

Powierzchnie te są zadaszone, ubezpieczone, monitorowane pod względem warunków klimatycznych oraz są dostosowane do wszelkich wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Istnieje możliwość wynajęcia tylko części hali. W tym celu służymy swoją pomocą do logistycznego zaprojektowania rozmieszczenia ładunku. Oferujemy transport ładunku z wyznaczonego miejsca do magazynu oraz jego załadunek i rozładunek. Przyjmujemy zlecenia krótkoterminowe jak i na dłuższy okres czasu.

Zapewniamy, że powierzony nam produkt będzie stale chroniony przed kradzieżą i jakimkolwiek uszkodzeniem.
Na terenie magazynów przeprowadzamy operacje na towarze zlecone nam przez klienta i stanowiące odrębne elementy pakietu usług.

Dbając o kompleksowość naszych usług podejmujemy niemalże każde wyzwanie korzystając z eksperckiej wiedzy i doświadczenia naszych współpracowników.